Disable Preloader

O nama

Za brže pronalaženje broja koristite "CTRL+F" (traži).

VAŽNI TELEFONSKI BROJEVI

Međunarodni pozivni broj za Hrvatsku : +385

Hitne službe (jedinstveni EU broj za hitne službe) 112

Policija 192
Vatrogasci 193
Hitna pomoć 194
Spašavanje na moru 195
Hrvatski autoklub (HAK) 1987
Službe u Međimurskoj županiji

Pozivni broj za Međimursku županiju: 040
Autobusni kolodvor Čakovec 313 - 947
Centar za socijalnu skrb - Prelog 851 - 062
Dom zdravlja Čakovec 372 – 300
HEP - Elektra Čakovec 371 - 700
Međimurje Plin 395 - 199
Međimurske vode 373 - 700
Policijska postaja Prelog 373 - 239
Pre-kom 645 - 535
Željeznički kolodvor Čakovec 384 - 333
Županijska bolnica Čakovec 375 - 444
Donja Dubrava

Dječji vrtić „Klinčec“ Donja Dubrava 688 - 202
Dom zdravlja- ambulanta Donja Dubrava
Parni dani – ujutro
Neparni dani - poslijepodne 688 - 914
HP – poštanski ured 972 - 126
INA – benzinska pumpa 091 497 1275
Ljekarna Donja Dubrava 688 – 827
Općina Donja Dubrava 688 - 919
Osnovna škola Donja Dubrava 688 - 825
Stomatološka ambulanta
Ordinacija dentalne medicine mr.sc. Bernarda Miser 499 - 800
Veterinarska stanica Donja Dubrava 688 - 936