Disable Preloader

Projekti

Naziv projekta: Navodnjavanje i zamjena reflektora na nogometnom terenu NK Dubravčan u Općini Donja Dubrava

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 32.000,00 €
Udio sufinanciranja: : MPGI 42%, Općina Donja Dubrava: 58%
Provedba: u tijeku

Naziv projekta: Projekt ulaganja u objekt dječjeg vrtića – uređenje okoliša s vrtnom sjenicom u DV Klinčec Donja Dubrava

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 27.815,84 € / 209.578,45 kn
Udio sufinanciranja: : SDUDM 60%, Općina Donja Dubrava: 40%
Provedba: u tijeku

Naziv projekta: Rekonstrukcija dvorišta Doma kulture Zalan

Nadležno tijelo: LAG MURA-DRAVA
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 187.812,00 kn
Udio sufinanciranja: LAG: 64%, Općina Donja Dubrava: 36%
Provedba: u tijeku

Naziv projekta: Nabavka komunalne opreme

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 81.237,00 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 62%, Općina Donja Dubrava: 38%
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Obnova kolničkog zastora lokalnih prometnica u Općini Donja Dubrava nakon izgradnje kanalizacije

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 1.235.851,94 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 20%, Općina Donja Dubrava: plaćanje iz kredita
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Izgradnja nadstrešnice na tržnici Općine Donja Dubrava

Nadležno tijelo: LAG-Mura-Drava
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 270.863,13
Udio sufinanciranja: LAG: 58%, Općina Donja Dubrava: 42%
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Uređenje pješačko biciklističke staze uz odvodnju oborinskih voda u ulici Krbulja

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i EU fondova
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 732.642,38 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 27%, Općina Donja Dubrava: 73%
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Opremanje Dječjeg igrališta Klinčec Donja Dubrava

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 249.687,00 kn
Udio sufinanciranja: SDUDM: 46%, Općina Donja Dubrava: 54%
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Nadstrešnica na kući Zalan

Nadležno tijelo: Ministarstvo kulture i medija
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 339.681,56 kn
Udio sufinanciranja: Ministarstvo kulture i medija: 56%, Općina Donja Dubrava 44%
Provedba: 2022. godine

Naziv projekta: Pojačano održavanje prometnica nakon izgradnje sanitarne kanalizacije u Općini Donja Dubrava

Nadležno tijelo: Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 401.084,66 kn
Udio sufinanciranja: MPGI: 36%, Općina Donja Dubrava: 64%
Provedba: 2021. godine

Naziv projekta: Rekonstrukcija ulice Krbulja s izgradnjom pješačke staze i oborinske odvodnje

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 694.188,58 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 29%, Općina Donja Dubrava: 71%
Provedba: 2021. godine

Naziv projekta: Dogradnja Dječjeg vrtića Klinčec u Donjoj Dubravi

Nadležno tijelo: Središnji državni ured za demografiju i mlade
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 418.263,75 kn
Udio sufinanciranja: SDUDM: 46%, Općina Donja Dubrava: 54%
Provedba: 2021. godine

Naziv projekta: Projekt instalacije WiFi4EU

Nadležno tijelo: Izvršna agencija za inovaciju i mreže (INEA)
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 103.375,00 kn
Udio sufinanciranja: sredstva EU: 100%
Provedba: 2021. godine

Naziv projekta: Komunalna oprema za potrebe Općine

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 131.630,00 kn
Udio sufinanciranja: MGIPU: 66%, Općina Donja Dubrava: 34%
Provedba projekta: 2020. godine

Naziv projekta: Izgradnja nadstrešnice i rasvjete – Sportski park Krbulja

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta : 325.873,00 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 63%, Općina Donja Dubrava: 37%
Provedba projekta: 2020. godine

Naziv projekta: Sportski dom nogometnog kluba - povećanje energetske učinkovitosti zgrade javne namjene

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 325.873,75 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 63%, Općina Donja Dubrava 37%
Provedba projekta: 2020. godine

Naziv projekta: Izgradnja dječjeg igrališta u Općini Donja Dubrava

Nadležno tijelo: Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 238.568,75 kn
Udio sufinanciranja: MRRFEU: 70%, Općina Donja Dubrava: 30 %
Provedba projekta: 2019. godine

Naziv projekta: Rekonstrukcija dijela nerazvrstane ceste na k.č.br.1727 k.o. Donja Dubrava

Program: Program ruralnog razvoja RH, podmjera 7.4.1.
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 841.569,73 kn
Udio sufinanciranja: Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 100%
Provedba projekta: 2018. godine

Naziv projekta: Uređenje platoa uz grobnu kuću i izgradnja parkirališta uz Grobljansku ulicu ispred groblja u Donjoj Dubravi

Nadležno tijelo: Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja
Korisnik: Općina Donja Dubrava
Vrijednost projekta: 683.443,91 kn
Udio sufinanciranja: MGIPU: 57,33 %, Općina Donja Dubrava 42,67%
Provedba projekta: 2018. godine

Naziv projekta: Mura Region EGTC

Program: IPA prekogranični program Mađarska- Hrvatska 2007.-2017.
Glavni korisnik: Općina Totszerdahely (HU)
Projektni partneri: Općina Donja Dubrava, Općina Donji Vidovec, Općina Goričan, University of Pannonia (HU)
Ukupna vrijednost projekta: 107.521,69 €
Provedba projekta: 2013.

Naziv projekta: Putovi zajedništva

Program: IPA prekogranični program Mađarska – Hrvatska
Glavni korisnik: Grad Marcali (HU)
Projektni partneri: Općina Donja Dubrava, Općina Mlinarci (HU), Općina Zalamerenye (HU)
Ukupna vrijednost projekta: 164.930,00 €
Vrijednost projekta za Donju Dubrava: 61.840,00 €
Provedba projekta: 2011.-2012.

Naziv projekta: Zelena ideja i tradicija za budućnost (Zeleni Dječji vrtić)

Program: IPA prekogranični program Mađarska-Hrvatska
Glavni korisnik: Općina Donja Dubrava
Projektni partneri: Općina Donja Dubrava, Općina Mlinarci (HU), Općina Zalamerenye (HU)
Vrijednost projekta za Donju Dubrava: 32.580,00 €
Provedba projekta: 2010.