PRIPRAVA ZA BRAK

RASPORED TEČAJEVA DO KRAJA  2010. GODINE U NAŠOJ BISKUPIJI


11., 12., 13. i 14. siječnja       Varaždin
 Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

15., 16., 22. i 23. siječnja       Đurđevac
Župna dvorana - 19-21 sati

18., 19., 20. i 21. siječnja       Čakovec
Katolički dom - 18-20 sati

25., 26., 27. i 28. siječnja       Koprivnica
Pastoralni centar Bl. A. Stepinca - 19-21 sati

        
01., 02., 03. i 04. veljače       Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

05., 06., 12. i 13. veljače       Ivanec
Caritasov dom - 19-21 sati

22., 23., 24. i 25. veljače       Prelog
Župna dvorana - 19-21 sati

19., 20., 26. i 27. veljače       Varaždin
 Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
01., 02., 03. i 04. ožujka       Sv. Martin na Muri
Župna dvorana - 19-21 sati

08., 09., 10. i 11. ožujka       Koprivnica
Pastoralni centar Bl. A. Stepinca - 19-21 sati

15., 16., 17. i 18. ožujka       Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
19., 20., 21. i 22. travnja       Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
03., 04., 05. i 06. svibnja       Čakovec
Katolički dom - 18-20 sati

17., 18., 19. i 20. svibnja       Varaždin
 Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

24., 25., 26. i 27. svibnja       Prelog
Župna dvorana - 19-21 sati

        
07., 08., 09. i 10. lipnja         Đurđevac
Župna dvorana - 19-21 sati

14., 15., 16. i 17. lipnja         Sv. Martin na Muri
Župna dvorana - 19-21 sati

21., 22., 23. i 24. lipnja         Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
03., 04., 10. i 11. rujna         Đurđevac
Župna dvorana - 19-21 sati

13., 14., 15. i 16. rujna         Čakovec
 Katolički dom - 18-20 sati

20., 21., 22. i 23. rujna         Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
04., 05., 06. i 07. listopada       Ivanec
Caritasov dom - 19-21 sati

11., 12., 13. i 14. listopada       Koprivnica
Pastoralni centar Bl. A. Stepinca - 19-21 sati

22., 23., 29. i 30. listopada       Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

        
08., 09., 10. i 11. studenoga       Čakovec
Katolički dom - 18-20 sati

15., 16., 17. i 18. studenoga       Prelog
Župna dvorana - 19-21 sati

22., 23., 24. i 25. studenoga       Varaždin
Biskupijska Dvorana - 19-21 sati

 

 

 

DOBRO JE ZNATI ŠTO SVE TREBA UČINITI ZA CRKVENO VJENČANJE

Odlučili ste se za crkveno vjenčanje. U vezi toga potrebno je na vrijeme poduzeti određene korake. Evo nekoliko praktičnih savjeta i preporuka.

Prije svega, preporuča se da se javite telefonom nadležnom župniku (bilo župniku zaručnice, bilo zaručnika) i dogovorite termin za razgovor o crkvenom vjenčanju barem 6 mjeseci prije planiranog vjenčanja.

U susretu sa župnikom ćete se dogovoriti o datumu i mjestu vjenčanja.
Župnik će vam reći koje dokumente morate pribaviti (kod matičara i u župi krštenja).
Prijavite se na zaručnički tečaj (najkasnije tjedan dana prije početka tečaja)
Prijavu možete izvršiti i putem interneta na stranicama Obiteljskog centra (link na početnoj stranici)

I za zaručnike koji se odluče vjenčati u crkvi obavezna je prijava u nadležnom matičnom uredu (matični ured koji je nadležan za mjesto u kojem se održava vjenčanje).

Matičaru je potrebno priložiti:  domovnicu, osobnu iskaznicu, fotokopiju osobnih iskaznica ili putovnica odabranih svjedoka na vjenčanju,  izvod iz matične knjige rođenih,  taksenu pristojbu

Matičar zatim izdaje potvrdu (Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka) koju treba odnijeti nadležnom župniku župe u kojoj će se održati vjenčanje.

ZARUČNIČKI TEČAJ je prije svega "crkvena priprava na crkveni brak", namijenjena onima koji su članovi Crkve, dakle vjernici, koji žele sklopiti sakrament kršćanske ženidbe. Stoga u toj pripravi sudjeluju oni koji će o bračnoj i obiteljskoj tematici govoriti u ime Crkve, u skladu s crkvenim naukom i na temelju svojeg osobnog kršćanskog, vjerničkog iskustva.

Zaručnički tečaj održava se četiri dana u trajanju po dva sata. (u Varaždinskoj biskupiji)
Zaručnički tečaj vode: dva bračna para, liječnik, psiholog i svećenik.