Održan sastanak vezan uz projekt „Mystical danube – mistični Dunav“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U utorak, 4. lipnja 2024. godine održan je sastanak vezan uz prijavu projekta „Mystical danube – mistični Dunav“ u Nedelišću.  Projekt će se prijaviti u sklopu programa Interreg Danube (Program transnacionalne suradnje dunavske regije 2021. – 2027.), a REDEA (Javna ustanova za razvoj Međimurske županije) će biti partner u projektu. 
Ukupni proračun iznosi 1.974.034,48 €, a proračun REDEE 201.449,48 €,  dok se razdoblje provedbe projekta planira do 30. lipnja 2026. godine. 
Cilj projekta Mystical Danube je razviti koordinirani zajednički transnacionalni pristup u valorizaciji prirodne i nematerijalne kulturne baštine kao turističkog dobra u ruralnim i manje posjećenim područjima na području Dunavske programske regije. U Međimurskoj županiji priča će biti vezana uz oživljavanje mističnog zmaja Pozoja i legende o njemu koja će se pričati na glavnoj kontaktnoj točki u Perivoju Zrinski u Čakovcu, uz dodatne kontaktne točke u Štrigovi, Donjoj Dubravi i Donjem Vidovcu.
Ovaj projekt predstavlja sinergiju svih projekata u turističkim proizvodima (kao što su: Interpretacijski centar „Palača međimurske popevke“, Vrata Pažuta, Dunavske priče i slični..)


Tamara Punčikar, viša referenticaNatrag