Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga javnih priznanja Općine Donja Dubrava za 2023. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik

KLASA: 610-01/24-01/06
URBROJ: 2109-5-01-24-01
Donja Dubrava, 21.5.2024.

Pozivni natječaj za podnošenje prijedloga javnih priznanja Općine Donja Dubrava za 2023. godinu

Pozivaju se mještani da Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja predlože kandidate zaslužne za postignute rezultate u prethodnoj, 2023. godini.
Javna priznanja, sukladno donesenoj Odluci Općinskog vijeća, dodjeljuju se mještanima Općine Donja Dubrava i drugim osobama, udrugama, ustanovama. trgovačkim društvima, pravnim osobama i vjerskim zajednicama za uspjehe u radu koji pridonose razvoju, kao i ukupnom boljitku stanovnika Općine Donja Dubrava, pojedinih njezinih djelatnosti ili u znak počasti ili zahvalnosti. Isto tako, ona se mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija drugih država ili njihovim tijelima.
Nagrada za javno priznanje Općine Donja Dubrava iznosi:
• za zahvalnicu: 150,00 €
• za plaketu: 270,00 €
Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava putem Jedinstvenog upravnog odjela u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA OPĆINE DONJA DUBRAVA – NE OTVARAJ.“ do 14.06.2024. godine.
Odluka o dodjeli javnih priznanja Općine Donja Dubrava za 2023. godinu bit će donesena na sjednici Općinskog vijeća, a uručenje će biti izvršeno na svečanoj sjednici povodom Dana Općine (12.7.2024.).

NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim. 

 Natrag