Poziv javnosti za dostavu mišljenja, primjedbi i prijedloga o prijedlogu plana rasvjete Općine Donja Dubrava i akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Općine Donja Dubrava putem internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

RAZLOZI DONOŠENJA AKATA
Razlog donošenja Plana  rasvjete Općine Donja Dubrava i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Općine Donja Dubrava je definiranje parametara za projektiranje i održavanje javne rasvjete u skladu s važećim zakonskim odredbama, a sve u cilju smanjenja svjetlosnog onečišćenja nastalog upotrebom neadekvatne i zastarjele rasvjete
STVARATELJ DOKUMENTA
Načelnik Marijan Varga
TIJELO KOJE PROVODI SAVJETOVANJE
Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava
CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA
Cilj provođenja savjetovanja sa zainteresiranom javnošću je upoznavanje javnosti s prijedlogom  Plana  rasvjete Općine Donja Dubrava i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Općine Donja Dubrava, dobivanje mišljenja, primjedbi i prijedloga te prihvaćanje zakonitih i stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.
ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
od 15. travnja 2024. do 15. svibnja 2024. godine
ADRESA I NAČIN PODNOŠENJA MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
Pisane primjedbe dostavljaju se na adresu: Općina Donja Dubrava, Trg Republike 13, 40328 Donja Dubrava, s naznakom „Primjedbe, prijedlozi i mišljenja na prijedlog  Plana rasvjete i Akcijskog plana gradnje i/ili rekonstrukcije vanjske rasvjete Općine Donja Dubrava“  ili se dostavljaju elektroničkom poštom na e-mail: opcina@donjadubrava.hr 


Sukladno odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) nakon provedenog savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, nositelj izrade akta dužan je o prihvaćenim/neprihvaćenim primjedbama i prijedlozima obavijestiti zainteresiranu javnost putem svoje web stranice na kojoj će objaviti Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću.KLASA: 402-03/23-01/07
URBROJ: 2109-5-24-7
Donja Dubrava, 15.04.2024.


Prijedlog za javno savjetovanje - Plan rasvjete - PR 1-4-24 Donja Dubrava Prijedlog za javno savjetovanje - Akcijski plan vanjske rasvjete - AP 1-4-24 Donja Dubrava Prijedlog za javno savjetovanje - karta javna rasvjeta Obrazac_sudjelovanja_u_javnom_savjetovanju_-_Plan_rasvjete_i_Akcijski_plan_grad._i_rekonst._vanjske_rasvjete_Opcine_Donja Dubrava


Natrag