Završena obnova pročelja kuće Zalan - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava u 2022. godini kandidirala je projekt obnove pročelja Ministarstvu kulture i medija putem sustava e-prijavnice, a u ožujku 2023. godine je općini ugovorom o sufinanciranju dodijeljeno 13.272,28 €. Radovi su započeli 14. rujna 2023. godine, a završeni su 10. studenog 2023. godine. Obnovljena je strana kuće Zalan okrenuta ka parku, a iduće godine u planu je obnova ostatka. Radove je izvršila tvrtka Lepen d.o.o.


Tamara Punčikar, viša referenticaNatrag