Prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava Općinski načelnik

KLASA: 024-02/23-01/01
URBROJ: 2109/5-01-23-19
U Donjoj Dubravi, 10. studenoga 2023.

PREDSJEDNIKU OPĆINSKOG VIJEĆA
OPĆINE DONJA DUBRAVA
VIJEĆNICIMA OPĆINSKOG VIJEĆA
S  V  I  M  A

Predmet: utvrđeni prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava   za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu,
dostavlja se,

Sukladno odredbama članka 40. stavak (2) Zakona o proračunu (NN 144/21), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, (pročišćeni tekst zakona NN 19/13, 137/15 – ispravak 123/17, 98/19 i 144/20), te članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 09/18, 4/20 i 4/21) dostavljam prijedlog Proračuna Općine Donja Dubrava za 2024. godinu, s projekcijama za 2025. i 2026. godinu u visini od 3.095.800,00 eura.
Pozitivno pravnim propisima utvrđen je način izrade Proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, u izradi Proračuna dala se mogućnost mještanima i vijećnicima da sudjeluju u kreiranju istog svojim prijedlozima.
Proračun Vam je dostavljen elektroničkom poštom, dok se za mještane proračun objavljuje na službenim stranicama općine.

U prilogu:
- Ad1.) prijedlog Proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu
- Ad2.) obrazloženje Proračuna za 2024. godinu
- Ad3.) Sudjelovanje mještana u planiranju i donošenju proračuna za 2024. godinu
- Ad3.1.) obrazac za sudjelovanje u planiranju proračuna za 2024. godinu.

 OPĆINSKI NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim. 

 


Prijedlog proračuna za 2024. godinu s projekcijama za 2025. i 2026. godinu


Natrag