Nove cijene vodnih usluga - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na Skupštini Međimurskih voda održanoj 27. listopada 2022. godine usvojena je Odluka o cijeni vodnih usluga. 
U prilogu se nalazi pregled cijena vodnih usluga za Općinu Donja Dubrava. 


 


Pregled cijena vodnih usluga


Natrag