Radni posjet župana Međimurske županije Matije Posavca Donjoj Dubravi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana, 26. siječnja 2022. godine, župan Međimurske županije Matija Posavec sa zamjenikom Josipom Grivcem i direktorom Turističke zajednice Međimurske županije Rudijem Grulom posjetio je općinu Donja Dubrava i održao radni sastanak s načelnikom općine Marijanom Vargom, predsjednikom Općinskom vijeća Josipom Ribićem, pročelnicom Jedinstvenog upravnog odjela Monikom Žinić, ravnateljicama Osnovne škole Mirjanom Ribić i Dječjeg vrtića Dubravkom Horvat te vijećnikom u Skupštini Međimurske županije Vladimirom Čitušem.


Teme posjeta bile su:
- pokroviteljstvo nad jubilarnim 15. Danima ljuka i ekološke proizvodnje, koji će se održati 27. i 28. kolovoza ove godine
- pomoć u nastavi obnove Spomen izletišta Predraga Jurčeca

U vezi tih tema, župan Matija Posavec je s načelnikom Općine potpisao i Sporazum o sufinanciranju ovogodišnjih 15. jubilarnih Dana ljuka i ekološke proizvodnje na kojem ekološki proizvođači iz Međimurja, Podravine i drugih krajeva izlažu svoje ekološke proizvode i štite domaću proizvodnju. Tako će ove godine Županija sufinancirati Dane ljuka sa 40.000,00 kn.
U spomen na Predraga Jurčeca prvog poginulog branitelja iz Međimurske županije u Domovinskom ratu koji je kao hrvatski gardist ubijen u Iloku, na mjestu bivše karaule izgrađeno je Spomen izletište, a Međimurska županija će financijski sudjelovati u njegovoj daljnjoj obnovi sa 30.000,00 kn.
Tema razgovora bila je i pomoć u izgradnji Središnjeg izletišta na rijeci Dravi (sutok starog toka rijeke Drave i oteretnog kanala), za što je dogovoreno ubrzavanje donošenja Urbanističkog plana i priprema projekta koji će sufinancirati Međimurska županija. Također se razgovaralo i o pripremama za projekt revitalizacije starog toka rijeke Drave, za što je dogovorena pomoć u provedbi sa Redeom.  Općina će prijaviti uređenje i revitalizaciju prostora uz stari tok rijeke Drave sa željom da se revitalizacijom urede parkovi, šetnice i vidikovci, ali i urede tematski parkovi splavarstva, biološke raznolikosti, turističkih destinacija, europskog prijateljstva i dravskog kamena. Za taj se projekt priprema rješavanje imovinsko pravnih odnosa, izrada projektne dokumentacije nakon čega će se prijaviti na otvorene natječaje iz EU fondova.
Razgovor je vođen i o stanju projekta izgradnje Palače Međimurske popevke u Donjoj Dubravi. Župan Posavec naglasio je snažnu podršku u pretvaranju zgrade Hirschler u centru Donje Dubrave u Palaču Međimurske popevke, koja je na listi nematerijalne baštine UNESCO-a, kao trajnu zahvalnost velikoj međimurskoj čuvarici narodnih pjesama Teti Lizi. Izrada projektne dokumentacije će se kandidirati na Ministarstvo kulture, kako bi se po izradi dokumentacije mogla kandidirati sama obnova. 
Nastavak radnog posjeta bio je u Župi Svete Margarete, a vezano uz nastavak potpore u obnovi i uređenju unutrašnjosti mjesne crkve. U tu svrhu potpisan je Sporazum sa župnikom o dodjeli Županije 50.000,00 kuna bespovratnih sredstava za predmetne radove.   U protekle dvije godine izvedena je kompletna sanacija pročelja zvonika kao i sanacija lađe Župne crkve, čime se spriječilo daljnje propadanje vanjskog dijela crkve.
 Za  sve kapitalne i infrastrukturne projekte te planove za daljnji razvoj ovog dijela donjeg Međimurja, Županija će preko stručnih službi i razvojnih agencija pružiti pomoć i podršku u izradi projektne dokumentacije te prijavi na sve natječaje koji će se otvarati – zaključio je župan Posavec. 


   
PROČELNICA
Monika Žinić, mag.oec. Natrag