Dostava materijala za „Dobravske novine“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava izdaje 57. (pedesetsedmi) broj „Dobravskih novina“ stoga sve skupa pozivamo za dostavu rezultata i aktivnosti u drugoj polovici godine. Navedene materijale i fotografije (najmanje tri) dostavite najkasnije do ponedjeljka 6.12.2021. godine, kako bi broj mogao izaći uoči Božića.
Molimo Vas da nam tekst i popratne materijale pošaljete na naš e-mail ili dostavite na CD-u ili USB-u. Mail za dostavu je opcina@donjadubrava.hr ili procelnica@donjadubrava.hr 
Ujedno Vas molimo da za svoj tekst napišete odgovarajući naslov koji će odraziti sadržaj vašeg teksta.


PROČELNICA 
Monika Žinić


 







Natrag