Donja Dubrava, 12.04.2021.
Dopuna dnevnog reda za 29. sjednicu Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 021-05/21-01/02
URBROJ: 2109/05-03-21-2
Donja Dubrava, 12.04.2021.


Na temelju članka 42. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije broj 15/18, 2/19)


                            DOPUNJUJEM


Dnevni red za 29. sjednicu Općinskog vijeća općine Donja Dubrava  za SRIJEDU,  14.04.2021. godine, putem elektroničke pošte (e- mail) sukladno Odluci podpredsjednika Vlade Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama u trajanju od 18,00 do 19,00 sati 
Za sjednicu predlažem dopunu točke za


DNEVNI RED


20. Odluka o potvrđivanju Zapovjednika DVD-a Donja Dubrava


U prilogu je dostavljeni materijal za točku 20.


     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
     Josip RibićNatrag