Sazvana 26. sjednica Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 58 i 59. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/18 i 02/19.)


S A Z I V A M
26. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za PONEDJELJAK, 19. LISTOPADA 2020. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem slijedeći

DNEVNI RED:


1. Informacija o radu Općinskog načelnika između 25-26. sjednice Općinskog vijeća
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 25. sjednice Općinskog vijeća
4. Odluka o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine
5. Odluka o nerazvrstanoj cesti do Vatrogasnog doma
6. Slobodna riječ


U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 3, 4 i 5, dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.


Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.


 


PREDSJEDNIK


Josip RibićNatrag