NK Dubravčan obavio proljetno čišćenje mjesta. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Među prvim udrugama, NK Dubravčan je obavio proljetno čišćenje mjesta. Tradicionalna ruta od završetka Donje Dubrave prema Donjem Vidovcu. Sakupila se i deponirala veća količina smeća, dok će istu Općina Donja Dubrava adekvatno zbrinuti.Natrag