Kamo s građevinskim otpadom? - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U Upravi PRE-KOM-a održana je sjednica za gospodarenje otpadom, u vezi koje dajem interesantne informacije žiteljima naše Općine.
Tvrtka PRE-KOM, koja zbrinjava komunalni otpad na području naše Općine, zainteresirana je prijaviti se na EU projekt za izgradnju reciklažnog dvorišta za prihvat i obradu građevinskog otpada.
Kako se građevinski otpad mora kontrolirano zbrinjavati na za to evidentiranim i ovlaštenim prostorima, kojeg na području donjeg Međimurja nema, Grad Prelog sa tvrtkom PRE-KOM pronašli su lokaciju čije bi uređenje koštalo oko 3.718.000,00 kuna. Uz sredstva EU, naša Općina trebala bi sufinancirati ovaj projekt sa 114.145,00 kuna. No problem je što bi svaki građevinski otpad trebalo voziti u Prelog, što poskupljuje zbrinjavanje za svakog Dobravčana.
Zaključak je da se za potrebe triju Općina i to D. Vidovec, Kotoriba i D. Dubrava vidi mogućnost formiranja takvog reciklažnog dvorišta na prostoru donjeg Međimurja, a sve u cilju jeftinijeg zbrinjavanja građevinskog otpada za naše mještane.


OPĆINSKI NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.Natrag