Obavijest iz GKP „PRE-KOM“ Prelog - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

GKP „PRE-KOM“ Prelog obavještava sve korisnike da potpišu i vrate Ugovor o dimnjačarskoj službi u Pre-kom ili dostave u prostorije Općine Donja Dubrava najkasnije do  30.09.2019. godine. Dimnjačari će od 01.10.2019 ići samo u domaćinstva koja su potpisala ugovor, dok će se ostalim korisnicima koji nisu potpisali Ugovor jedno čišćenje naplaćivati 160 kuna, a atest 500 kuna.

Natrag