U mrtvačnicu postavljen novi tepih - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Ovih dana u mrtvačnicu našeg groblja postavljen je novi tepih. Kako je stari već dotrajao ukazala se potreba za nabavom novog. Nabava novog tepiha iznosila je 2.200,00 kuna. Ove godine planirana je obnova i uređenje pročelja mrtvačnice.Natrag