Načelnik donio odluku o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na temelju članka 6. stavka 3. Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa i projekata koje provode udruge (KLASA: 022-05/19-01/01, URBROJ: 2109/05-19-01/04 od 15. veljače 2019. godine) i Javnog natječaja za financiranje programa i projekata koje provode udruge sredstvima iz proračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu (KLASA: 007-01/19-01/01, URBROJ: 2109/05-19-01/02 od 15. veljače 2019. godine, a na prijedlog Povjerenstva za ocjenu kvalitete programa/projekta, Općinski načelnik Općine Donja Dubrava, dana 23.05.2019. godine, donio je o d l u k u o dodjeli financijskih sredstava za financiranje programa i projekata udruga u 2019. godini.
Koliko je sredstava dodijeljeno kojoj udruzi možete pogledati u priloženom dokumentu…


Odluka Načelnika o dodjeli sredstava Udrugama 2019.


Natrag