Sazvana 11. sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik Općinskog vijeća Donje Dubrave, Mario Mikulan, sazvao je 11.  sjednicu istog za  četvrtak, 13. prosinca 2018. godine, godine, u 19,00 sati. Dnevni red sjednice možete pročitati u nastavku…

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/18-01/07
UR.BROJ:2109/05-18-01/03
Donja Dubrava, 06.12.2018.


Na temelju članka  58.  Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
 („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/2018.)

                                         S A Z I V A M

izvanrednu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava
za  ČETVRTAK, -  13. PROSINCA 2018. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan"
Za sjednicu predlažem sljedeći 

DNEVNI RED:

1. Izvješće Općinskog načelnika   
2. Aktualni sat
3. Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Općinskog vijeća  
4. Dječji vrtić  „Klinčec“
    a. Nepodmirenje financijskog manjka od strane Općine
    b. Stanje u Dječjem vrtiću „Klinčec“
    c. Utvrđivanje ekonomske cijene Dječjeg vrtića „Klinčec“
    d. Donošenje Odluke o podmirenju financijskog manjka Dječjeg vrtića „Klinčec“
5. Analiza stanja sustava Civilne zaštite za 2018.
6. Odluka o komunalnoj naknadi i vrijednosti boda komunalne naknade 
7. Izmjene i dopune Proračuna Općine za 2018. godinu 
8. Program građenja objekta komunalne infrastrukture za 2019. godinu
9. Program održavanje komunalne infrastrukture za 2019. godinu 
10. Program financiranja potreba u kulturi i športu za 2019. godinu
11. Socijalni program Općine Donja Dubrava za 2019. godinu
12. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Donja Dubrava za 2019. godinu 
13. Proračun Općine za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu
14. Slobodna riječ.

U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 3, 4, (4c dostavit će se naknadno), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13,  dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.
 
  Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.
                                        

                        PREDSJEDNIK
                       Mario Mikulan 

Natrag