Sazvana skupština DVDa naše općine - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik DVDa D. Dubrave Zlatko Ljubek je sazvao 130. redovnu izvještajnu godišnju skupštinu Doborovoljnog vatrogasnog društva Donje Dubrave koja će se održati 18. 03. 2018 godine u 15 sati u Školskoj sportskoj dvorani te poziva sve mještane da im se pridruže.

DNEVNI RED:
1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela :
   - izbor Radnog predsjedništva
   - izbor zapisničara
   - izbor dva ovjerovitelja zapisnika
   - izbor članova verifikacione komisije
2. Izviješća :
   - Upravnog odbora
   - Zapovjedništava
   - Blagajnika
   - Nadzornog Odbora
3. Rasprava i usvajanje izviješća
4. Prijedlog Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu
5. Rasprava i usvajanje Programa rada i Financijskog plana za 2018. godinu
6. Riječ gostiju
7. Prigodni domjenak i druženje 


                     Predsjednik :Zlatko Ljubek

Natrag