Donjodubravski plemenitaši – obitelj Hirschler/Zalán - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Pod paskom glavnog urednika akademika Dragutina Feletara svjetlo dana je ugledao Donjomeđimurski zbornik, multidisciplinarni znanstveni časopis koji je posvećen temama vezanima iz Međimurje, a posebno njegov donji dio. 
U tekućem, trećem, broju Zbornika objavljen je rad Slavena Ujlakija pod naslovom Donjodubravski plemenitaši – obitelj Hirschler/Zalán. U radu je autor u pismenom obliku sažeo svoja dosadašnja istraživanja literature o dobravskim Glembajevima. Ovom prilikom autor želi zahvaliti akademiku Feletaru na prilici za objavu te Janji Kovač koja ga je uredila prema akademskim pravilima kako bi bio pogodan za objavljivanje.

Zbornik se može naručiti preko izdavačke kuće Meridijani ili ga se može posuditi u Knjižnici i čitaonici grada Preloga. 

Natrag