Prošao još jedan općinski projekt, odobreno novih 120.000,00 kuna - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Dana 17.06.2016. godine još jedna odlična vijest za Općinu Donja Dubrava, odobreno novih 120.000,00 kuna. Naime, radi se o projektu „Izgradnja javne rasvjete za sigurniji promet“ koji je Općina ove godine kandidirala na Javni poziv Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, a odnosi se na nastavak izgradnje javne cestovne rasvjete uz rijeku Dravu. Ovim projektom postavit će se 14 metalnih stupova, konzole i svjetiljke LED izvora svijetlosti na dužini od 466 metara na ulazu u Donju Dubravu (nastavno na izgrađeno javnu rasvjetu 2014. godine) pa sve do osvijetljenog dijela na ulazu u Podravsku ulicu.

Natrag