Željku Lisjaku još jedan mandat na čelu "Međimurske lastavice" - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Rijetko kada smo svjedočili, da se druge udruge ne uvrijede, uzorno pripremljenom godišnjem izbornom skupu, a kakav su u subotu 12.ožujka u svojim prostorijama imali članovi Udruge „Međimurska lastavica“ Donja Dubrava. Bilo je to zato jer je skupština bila savršeno pripremljena. U prilog tome idu riječi predsjednika Radnog predsjedništva Đure Golubića, koji je rekao:- Nismo političari niti književnici da bi pričali, mi smo ljudi vični radu pa će takva biti i skupština. 
To je udruge koja u svojim redovima okuplja uzgajivače malih životinja iz donjeg dijela Međimurja i susjednog prekodravlja, a te subote na skup je došlo 36  članova. Bili su tu i njihovi gosti iz srodnih udruga Varaždina, Nedelišća, Lepoglave i Ivanca. Na skupu je bio i Zlatko Haramija, predsjednik OV-a Donje Dubrave te članovi drugih mjesnih udruga koji su im zahvali na suradnji i poželjeli i dalje uspješni rad. 
Predsjednik Udruge  Željko Lisjak je u svom izvješću kronološki pobrojao sve što su u 2015. godini radili,  a nije mu promakla nijedna zasađena cvjetna sadnica kao ni brojni uspjesi koje su uzgajivači sa svojim ljubimcima postigli na pokaznim, društvenim, međudruštvenim izložbama kao izložbama državnoga značaja. Istaknut je 6.rujan kada je u sklopu Izložbe malog međimurskog psa „Međija“ obavljeno otkrivanje statua Međimurske lastavice i Međija,a koje su samostalnim radom pred Domom Međimurske lastavice postavili sredinom srpnja. Za Udrugu je važna i ovogodišnja 20. veljača kada je održan sastanak članova svih  njenih sekcija  i kada je donijeta odluka o osnivanju Matičnog kluba uzgajivača malih hrvatskih domaćih i međimurskih zavičajnih pasmina malih životinja, a koji je službeno osnovan četiri dana poslije na sastanku predsjedništva Udruge na čelu s Vladimirom Čižmešijom, doajenom uzgajivača malih životinja u Hrvatskoj i šire. – Osnivanjem kluba ništa se ne mijenja, osnovan je radi što bolje i učinkovitije zaštite naših pasmina, te lakšeg kandidiranja projekata Udruge prema jedinicama lokalne uprave i samouprave, županiji, ministarstvima i drugim državnim institucijama te EU fondovima- istaknuo je Lisjak. 
Preširoki bi bio spisak onih koji su sudjelovali na uglednim izložbama na razini države i gdje su opet kući donijeli odličja za: Belgijskog orijaša, Veliku činčilu, Kokoš hrvaticu, Hrvatskog velikog opaljenog kunića,Hrvatskog gušana, Međimursku lastavicu, Veliku činčilu, Oriješkog šarca, Dravske guske te ptica. Najilustrativnije svemu govore riječi predstavnika uzgajivača iz Ivanca koji im je poručio:- Ne samo da vam zavidimo, nego vam se divimo za broj domaćih pasmina koje čuvate i njegujete. Glede dosadašnje suradnje predao im je prigodnu zahvalnicu.  
S velikom odgovornošću je izabrano novo čelništvo Udruge na mandat od 4 godine. Na njenom će čelu i dalje biti Željko Lisjak, dopredsjednik će biti Đuro Golubić, a izabrano je još 13 članova  predsjedništva. Program za 2016. bit će program kontinuiteta s primarnom zadaćom očuvanje zavičajnih pasmina.

Natrag