Sazvana Skupština nautičkog kluba „Fljojsar“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Odlukom predsjedništva od dana, 30.01.2015. godine sazvana je godišnja izvještajna Skupština nautičkog kluba „Fljojsar“ koja će se održati u subotu, 07.02.2015. godine u prostorijama kavane „Opera“ s početkom u 19.00 sati.

DNEVNI RED:

1. Otvaranje skupštine
2. Izbor radnih tijela:
- radno predsjedništvo
- zapisničar
- dva ovjerovitelja zapisnika
3. Izvješća:

     - o radu u proteklom razdoblju
     - o financijskom poslovanju
     - Nadzornog odbora
4. Diskusija po izvješćima
5. Prijedlog izmjene Statuta nautičkog kluba, te usvajanje istog
6. Prijedlog i usvajanje plana za 2015. godinu
7. Ostala pitanja i prijedlozi

Molim Vas da se odazovete Skupštini.

Predsjedništvo Kluba

Natrag