Osposobite se za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

„Zagrebačko učilište“, ustanove za obrazovanje odraslih organizira u Donjoj Dubravi osposobljavanje za rukovanje pesticidima i strojevima u poljoprivredi. Predavanje će se održati od 13.  do 16. siječnja 2015. god. u zgradi „Zalan“. Obrazac prijave se nalazi u priloženom dokumentu, a sve ostale detalje vezane na predavanje možete pročitati u nastavku…

ZAGREB, Lanište 1e
Temeljem članka 6. stavka 1. i 6. Zakona o održivoj uporabi pesticida (NN 14/2014), članaka 9. i 10.  Pravilnika o uspostavi akcijskog okvira za postizanje održive uporabe pesticida (NN 124/12), te Zakona o obrazovanju odraslih (NN 17/07, 107/07, 24/10), Ustanove za obrazovanje odraslih Zagrebinspekt obrazovanje i Zagrebačko učilište, temeljem ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede i Ministarstva znanosti obrazovanja i sporta Republike Hrvatske provode:

                             OSPOSOBLJAVANJE ZA RUKOVANJE PESTICIDIMA I STROJEVIMA U POLJOPRIVREDI DONJA DUBRAVA, dvorana „ZALAN“ OPĆINE: 13. SIJEČNJA 2015. (UTORAK) od (18-21 h)

1. Osposobljavanje za održivu uporabu sredstava za zaštitu bilja (pesticidi)
Osposobljavanje je namijenjeno OPG-ovima i drugim poljoprivrednicima te tvrtkama koje se bave poljoprivrednom proizvodnjom (d.d., d.o.o. i zadruge). Bez ovog osposobljavanja nakon 26. 11. 2015. godine više se neće moći kupovati sredstva za zaštitu bilja (osim amaterskih).
Izobrazba se provodi u 15 sati programa, četiri dana nastave u večernjim satima (18-21h).
Uvjeti za pohađanje: navršenih 18 godina i završena minimalno osnovna škola.
Po završenom osposobljavanju polaznici dobivaju: Potvrdu o završenoj izobrazbi te identifikacijsku iskaznicu koju izdaje nadležna Savjetodavna služba.
Cijena osposobljavanja iznosi 400,00 kuna. 
U cijenu je uključen trošak seminara, završnog ispita te izdavanja identifikacijske iskaznice.

2. Stručno osposobljavanje za rukovanje sredstvima rada
U okviru izobrazbe za pesticide polaznici će se moći i stručno osposobiti za rukovanje pojedinim sredstvima rada i to:
- Rukovatelj poljoprivrednim traktorom s priključcima,
- Rukovatelj kombajnom,
- Rukovatelj motornom pilom,
- Rukovatelj viličarom, bagerom, utovarivačem i dr.
Navedeno stručno osposobljavanje će se provoditi u naredna 4 do 5 dana (zavisno od sredstva rada za koja se polaznik opredijeli) na istom mjestu i terminu kao i izobrazba za pesticide.
Praktična obuka na sredstvima rada vršiti će se kod kandidata koji posjeduju takva sredstva.
Konkretan raspored rada polaznici će dobiti prvog dana seminara za pesticide.
Uvjeti za pohađanje: svjedodžba završene škole (najmanje OŠ); rodni list ili domovnica, potvrda liječnika obiteljske medicine o zdravstvenoj sposobnosti, dvije fotografije (veličine za osobnu iskaznicu).
(Napomena: Na prvi dan nastave potrebno je donijeti kopije traženih dokumenata a na poleđini fotografija potrebno je napisati ime i prezime.)

Cijena stručnog osposobljavanja:
 -traktor s priključnim strojevima u poljoprivredi… 600,00 kuna  
 - kombajn………………………………………….    500,00 kuna
- motorna pila …………………………………….     300,00 kuna
- viličar, bager, utovarivač  .. svaki po …               400,00 kuna
                         
PROVJERA OSPOPSOBLJENOSTI (Ispiti)
Provjera stečenih znanja i kompetencija vrši se posebno za pesticida a posebno za rukovanje određenim sredstvima rada, istoga dana prema unaprijed utvrđenom terminu.
Ispiti se provode pismenim putem, testovima znanja, koji su prilagođeni očekivanom znanju polaznika a sukladni programu osposobljavanja. U praktičnom dijelu ispita polaznici izvršavaju određene praktične zadatke koje im postavlja Komisija.

DOKUMENTI O STRUČNOJ OSPOSOBLJENOSTI
Po završenom stručnom osposobljavanju polaznici dobivaju za svako sredstvo rada UVJERENJE o stručnoj osposobljenosti te iskaznicu veličine i oblika osobne iskaznice.
Predmetno stručno osposobljavanje upisuje se u e-knjižicu (ERPS–elektronički radno pravni status). 

NAČIN PLAĆANJA IZOBRAZBE
Polaznici osposobljavanja će prvog dana nastave temeljem Prijave polaznika, potpisivati Ugovor o osposobljavanju te će dobiti uplatnicu na konkretni iznos zavisno od odabranog obrazovanja. Po završenom osposobljavanju polaznici će na kućnu adresu povratnicom dobiti  dokumente o osposobljenosti i račun za uslugu ustanove koja je provodila izobrazbu.

PRIJAVE KANDIDATA
Prijave polaznika vrše se telefaxom  ili osobno na obrascu Prijava polaznika i to:

1. OPĆINA DONJA DUBRAVA – UPRAVNI ODJEL 

2. Ispunjenom Prijavom polaznika na telefax: 01/55 09 510
   -  obrazac prijave nalazi se na:  www.zagrebackouciliste.hr  i
                                                      www.obrazovanje.biz.hr 
    
OSTALE INFORMACIJE potražite na naš besplatni info-telefon: 0800 200 036


Obrazac prijave za osposobljavanje
Natrag