Općina krenula u izgradnju javne rasvjete na ulazu u Donju Dubravu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Temeljem izrađenog glavnog projekta Općina Donja Dubrava pokrenula je postupak navabe bagatelne vrijednost za „IZGRADNJU JAVNE RASVJETE UZ JAVNU CESTU LC 20039 U DONJOJ DUBRAVI“. Pozivu na dostavu ponude za imenovane radove dostavila su sljedeća poduzeća: BITEL d.o.o. iz Kotoribe, D.G. COMMERCE d.o.o. iz Preloga i TEGRA d.o.o. iz Čakovca. Zapisnikom o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda ovlašteni predstavnici prema kriteriju najpovoljnije ponude utvrdili su da je D.G. COMMERCE iz Preloga dostavio najpovoljniju ponudu te je sa imenovanim poduzećem sklopljen Ugovor o izvođenju radova. 
Djelatnici imenovanog poduzeća aktivno rade na izgradnji javne rasvjete, te se završetak radova očekuje uskoro.
Ovim radovima Općina osigurava funkcionalnije korištenje tog dijela našeg mjesta u večernjim i noćnim satima, što će doprinijeti sigurnijem kretanju pješaka, biciklista i ostalog prometa, obzirom da je to izuzetno prometna dionica, a svakodnevno taj prostor koristi veliki broj rekreativaca. Osim toga, na isti način omogućit će se i sigurniji pristup korisnicima Ribičkog doma Športskog ribolovnog društva „ŠTUKA“, Doma Međimurske lastavice, odbojkaškog terena, skele „ZRINSKI“, te ostalih popratnih sadržaja.

Matea Dolenec

Natrag