Kako spriječiti krađe v Dobravi? - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Obzirom da se u Donjoj Dubravi dešava mnoštvo krađa, inicijativom djela mještana i zahtjeva da se nešto poduzme glede nastale situacije na poziv načelnika Dražena Misera u posjet se odazvao načelnik Policijske postaje Prelog Ivan Sokač, njegov pomoćnik Darko Marđetko i vođa sektora Renato Habuš. Načelnik Dražen Miser upoznao ih je sa nezadovoljstvom mještana svakodnevnim krađama u Donjoj Dubravi. Mještani su djelom već toliko ogorčeni krađama da je samo pitanje vremena kad bi nastali problem mogao eskivirati u neželjenu situaciju. Zamolio je načelnika Sokača da Policijska postaja i MUP vide što je moguće odraditi, da se povećaju ili broj ophodnji ili da predloži što i kako dalje. Načelnik Sokač iznio je problem, a to je da ljudi ne dojavljuju policiji krađe, da prilikom saznanja počinitelja vlasnici ne pokreću tužbe protiv počinitelja, te je u toj situaciji policija nemoćna. Napomenuo je da sve krađe koje su u vrijednosti do 2.000,00 kn tužbu bi trebao pokrenuti vlasnik. Iznio je da je u zadnjih dva mjeseca podnijeto 8 prijava po službenoj dužnosti, te 6 privatnih koje se pokreću privatnom tužbom, no pitanje je koliko je stvarnih krađi koje ljudi nisu prijavili. Svjestan je da su krađe po dvorištima i kućama sve veći problem svakodnevnice, a dolazi i razdoblje početka krađa poljskih usjeva. Nakon iznijetih činjenica obje strane, došlo se do zaključka, da treba ovaj problem podići na višu razinu, te u ovu problematiku uključiti više ustanova i institucija. Stoga će se na inicijativu načelnika Policijske postaje pokrenuti projekt za sprječavanje krađa u koji će se uključiti svi segmenti civilnog društva.   Obzirom da Policija nema dovoljan broj ophodnji, mole se mještani da samostalno ne poduzimaju ništa, već da sve moguće sumnjive radnje prijave OPERATIVNOM KOMUNIKACIJSKOM CENTRU NA BROJ 192 gdje se pozivi automatski prosljeđuju ophodnji koja je na terenu i koja će poduzeti daljnje radnje.

Natrag