Tri idejna projekta za Mura Region EGTC - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U sklopu projekta Mura Region EGTC, a u izradi Turističke razvojne strategije Općina Donja Dubrava, Donji Vidovec i Goričan za razdoblje 2014. – 2020. godine u Općinu Donja Dubrava stigla su tri idejna projekta, koji će dati doprinos dobravskom turizmu: „Oreška vinska steza“, „spomenik čižmi s trdom sarom“ i „čižmarski muzej“.

Oreška vinska steza
Stariji dobravčani još uvijek pamte da je Orešec bio dobravsko vinogorje. Čak dvije trećine Orešca bilo je pod goricami. Oni Dobravčani koji nisu imali gorice preko Mure imali su ih  u Orešcu. Najpoznatija lokacija bila je Ropače, odnosno ropačka steza i steza kre stare koče. Kod stare koče bio je zdenec odakle su ljudi nosili vodu, a u Ropačama je kraj koče bio zdenec s čigom.
„Žota jama“ u kojoj je poslije svake poplave ostala voda koja je bila žute boje, po čemu je ta lokacija i dobila naziv.
Ostalo je još 15ak aktivnih goric koje se obrađuju. Uređenjem staza i navedenih lokacija mogao bi se organizirati izletnički turizam.

Spomenik čižmi s trdom sarom
Ako malo pogledamo po Međimurju možemo vidjeti da su neke općine stvorile svoje brendove: u Kotoribi lokomotiva, u Belici spomenik krumpiru (kalamperu), u Murskom Središću spomenik rudaru, a u Štrigovi spomenik putaru. Već ako imamo zastavu dobravskog čižmarskog ceha, staru 250 godina i daleko dužu čižmarsku tradiciju, a imamo i dobravski suvenir „čižmu s trdom sarom“ mogli bi kao brend postaviti spomenik „Čižmi s trdom sarom“. Svi se trude da se nečim predstave pa se tako moramo i mi potruditi.

Čižmarski muzej
Ako već imamo tako dugu čižmarsku tradiciju, a i mogućnosti postavke muzeja, onda bi se to trebalo i učiniti.

Antun Benko, predsjednik Odbora za prekograničnu suradnju i fondove

Natrag