AKTUALNO

Pročitajte

Centar za pomoć u kući Međimurske županije
Dr. Ivana Novaka 38
40 000 Čakovec


Ur. Broj: 170/24/04-04
Čakovec, 4. travnja 2024. godine.


Na temelju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda plus Program „Učinkoviti ljudski potencijali u financijskom razdoblju 2021.-2027.,“Zaželi – prevencija institucionalizacije“, broj poziva: SF.3.4.11.01. Evo me 4! kodni broj: SF.3.4.11.01.0368,  Centar za pomoć u kući Međimurske županije objavljuje:


                           JAVNI POZIV


Za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto: GERONTODOMAĆIN/ICA 9 osoba za potrebe provedbe aktivnosti u sklopu projekta „Evo me 4!“
Vrsta zaposlenja : predviđeno trajanje radnog odnosa na određeno vrijeme od 32 mjeseci na puno radno vrijeme, probni rad 3 mjeseca
Broj osoba koje se zapošljavaju: 9 osoba koje će skrbiti za najmanje 54 korisnika mjesečno (osoba starijih od 65 godina i odraslih osoba s invaliditetom – 18 i više godina),  svaka osoba za minimalno 6 korisnika mjesečno.


Predviđeno mjesto rada obavljanja poslova:
2 osobe (pružatelja usluge) na području Općine Kotoriba
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Donja Dubrava
2 osobe (pružatelja usluge) na području Općine Sveta Marija (mjesto Sveta Marija i Donji Mihaljevec)
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Donji Vidovec
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Goričan
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine Pribislavec
1 osoba (pružatelja usluge) na području Općine BelicaOpis poslova: pružanje usluge potpore i podrške pripadnicima ciljne skupine - obavljanje kućanskih poslova (pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrijeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.), održavanje osobne higijene (pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.), zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba pripadnika ciljnih skupina i dr. 
Zaposlena osoba pružat će potporu i podršku za najmanje šest pripadnika ciljne skupine mjesečno.Predviđena visina mjesečnog primanja je minimalna bruto plaća u RH.


Uvjeti za prijam u radni odnos:
• STRUČNA SPREMA- minimalno završena osnovna škola
• Punoljetnost
• Potvrda o nekažnjavanju (ne starija od 6 mjeseci)
• Zdravstvena, psihofizička sposobnost za obavljanje poslova
• Poznavanje problematike vezane uz starenje i treću dob
• Povjerljivost, strpljivost, empatija, predanost radu


Prednosti:
• Prebivalište na području mjesta rada za koje se prijavljuju (navedene Općine) 
• Osobe sa završenim tečajem gerontodomaćice/ina , te osobe s iskustvom rada na istim ili sličnim poslovima.
• Poznavanje rada Centra za pomoć u kući Međimurske županije
• Posjedovanje sanitarne knjižice za rukovanje hranom


Na javni natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.


Potrebna dokumentacija za prijavu na natječaj:
• Obrazac prijave (može se preuzeti na Internet stranici uz javni natječaj)
• Životopis
• Preslika osobne iskaznice
• Preslika dokaza o završenom školskom obrazovanju– preslika svjedodžbe ili uvjerenja,
• Uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od šest mjeseci),
• Potvrda o stažu ako postoji (ne starija od 30 dana),
• Vlastoručno ispunjenu i potpisanu izjavu GDPR (može se preuzeti na Internet stranici
uz javni natječaj)
• Liječnička potvrda o zdravstvenoj psihofizičkoj sposobnosti za rad sa starijim osobama (izdana od liječnika opće prakse, ne starija od 30 dana)
• Preporuka (ako postoji)
• Dokaz o završenom tečaju gerontodomaćice – preslika uvjerenja (ako postoji)


Natjecati se mogu i kandidati/kinje koji/koje nemaju dokaz o završenom tečaju za poslove gerontodomaćina/icu ili dokaz o radnom iskustvu na istim ili sličnim poslovima, ali prednost pri zapošljavanju imaju osobe sa završenim tečajem gerontodomaćina/ice, te osobe s iskustvom u radu na istim ili sličnim poslovima ukoliko zadovolje pismeni dio testiranja.
Urednom prijavom smatra se prijava koja sadržava sve podatke i priloge navedene u oglasu. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravovremenu i potpunu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na oglas te će o tome biti obaviješteni pisanim putem, a protiv te obavijesti nemaju pravo podnošenja pravnog lijeka.
Za kandidate/kinje prijavljene na oglas koji/e ispunjavaju formalne uvjete i čija dokumentacija je potpuna provest će se provjera znanja i sposobnosti. Ako kandidat/kinja ne pristupi provjeri znanja, smatra se da je povukao/la prijavu na natječaj. 
Provjera znanja održati će se u sjedištu Centra za pomoć u kući Međimurske županije na adresi Dr. Ivana Novaka 38, Čakovec (1. kat) u ponedjeljak 13. svibnja 2024. godine s početkom u 9 sati.
Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a osobe su dužne prije sklapanja pisanog ugovora dostaviti na uvid originalne dokumente.
Pisane prijave na natječaj dostavljaju se u zatvorenoj kuverti poštom preporučeno ili osobno na adresu: 
Centar za pomoć u kući Međimurske županije, Dr. Ivana Novaka 38, 40 000 Čakovec, s naznakom: „Evo me 4 – javni natječaj za zapošljavanje“ najkasnije do 10.5.2024. godine do 12 sati.
Planirani početak rada 1.6.2024.
Sve informacije o natječaju mogu se dobiti putem elektroničke pošte: info@pomocukuci-mz.eu ili na 099/ 209 26 13 – Frana Lana Kanoti, ravnateljica.
Natječaj će biti objavljen na web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i internetskoj stranici Centra za pomoć u kući Međimurske županije.
Kandidati će o rezultatima javnog poziva biti obaviješteni u zakonskom roku.
Nakon raspisanog natječaja ne mora se izvršiti odabir kandidata, ali se u tom slučaju donosi odluka o poništenju javnog poziva.


Prilog:
Obrazac GDPR
Obrazac prijave    


Frana Lana Kanoti, ravnateljica
Centar za pomoć u kući Međimurske županije     


Javni poziv za zaposljavanje Obrazac GDPR - zaposljavanje Obrazac prijave - zaposljavanje
Natrag