AKTUALNO

Pročitajte

Župan Međimurske županije Matija Posavec, 29.5.2023. godine, proglasio je prirodnu nepogodu poplave za područje grada Mursko Središće i općina Donja Dubrava, Gornji Mihaljevec, Kotoriba, Selnica, Sveti Martin na Muri, Sveti Juraj na Bregu, Štrigova i Vratišinec, zbog poplave i odrona zemlje nastalih kao posljedica dugotrajnog kišnog perioda s velikom količinom oborina u mjesecu svibnju, uslijed čega su na području navedenih gradova i općina nastale štete na građevinskim objektima, cestovnoj infrastrukturi, ratarskim i povrtlarskim kulturama i krmnom bilju.
Shodno navedenom, pozivaju se sve fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu na području općine Donja Dubrava od poplave da istu prijave u općinu te da prijavljuju samo štetu na imovini koja nije osigurana od poplave.
Potrebno je pravilno popuniti obrazac koji je sastavni dio ovog dopisa i dostaviti ga u Općinu Donja Dubrava najkasnije do 12.6.2023. godine do 15,00 sati.


PROČELNICA


Monika Žinić, mag.oec.


 


Obrazac PN
Natrag