Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik


KLASA: 320-01/22-01/9
URBROJ: 2109-5-01-22-1
Donja Dubrava, 09.8.2022.


Temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticanje razvoja poljoprivrede „Dobravski ljuk“ i „Očuvanje pčelinjeg fonda“ na području Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 10/22) i članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 9/18, 4/20 i 4/21) načelnik općine donosi


ODLUKU


o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava potpore za razvoj „Dobravskog ljuka“

Članak 1.
Temeljem raspisanog Javnog poziva dodijelit će se sredstva potpore za „Dobravski ljuk“ za sjemena, lučice i luka i to poljoprivrednim gospodarstvima te fizičkim osobama koje se bave proizvodnjom dobravskog ljuka  i imaju sjedište na području Općine Donja Dubrava.
Članak 2.
Korisnik ostvaruje pravo na financijsku potporu nakon što ispuni sve opće uvjete iz Javnog poziva i nakon što se utvrde točne količine sjemena, luka i lučica.
Članak 3.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za utvrđivanje količina „Dobravskog ljuka“ i to sjemena, lučica i luka su:
1. Vedran Klarić – predsjednik Povjerenstva
2. Daniel Rusak – član
3. Monika Žinić – član
Članak 4.
Povjerenstvo ima obvezu izvršiti kontrolu prijavljenih količina proizvođača sjemena, luka i lučica prema prijavnim listovima. Povjerenstvo će poslove kontrole izvršiti do 31.8.2022. godine. Povjerenstvo je dužno načelniku Općine podnijeti pisano izvješće najkasnije 5 dana nakon izvršene kontrole.
Članak 5.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za raspisivanje i provedbu Javnog poziva.


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.

" /> novost - Općina Donja Dubrava

AKTUALNO

Pročitajte

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Općinski načelnik


KLASA: 320-01/22-01/9
URBROJ: 2109-5-01-22-1
Donja Dubrava, 09.8.2022.


Temeljem članka 3. Pravilnika o uvjetima, kriterijima i načinu ostvarivanja prava na poticanje razvoja poljoprivrede „Dobravski ljuk“ i „Očuvanje pčelinjeg fonda“ na području Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 10/22) i članka 45. Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije, broj 9/18, 4/20 i 4/21) načelnik općine donosi


ODLUKU


o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu sredstava potpore za razvoj „Dobravskog ljuka“

Članak 1.
Temeljem raspisanog Javnog poziva dodijelit će se sredstva potpore za „Dobravski ljuk“ za sjemena, lučice i luka i to poljoprivrednim gospodarstvima te fizičkim osobama koje se bave proizvodnjom dobravskog ljuka  i imaju sjedište na području Općine Donja Dubrava.
Članak 2.
Korisnik ostvaruje pravo na financijsku potporu nakon što ispuni sve opće uvjete iz Javnog poziva i nakon što se utvrde točne količine sjemena, luka i lučica.
Članak 3.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za utvrđivanje količina „Dobravskog ljuka“ i to sjemena, lučica i luka su:
1. Vedran Klarić – predsjednik Povjerenstva
2. Daniel Rusak – član
3. Monika Žinić – član
Članak 4.
Povjerenstvo ima obvezu izvršiti kontrolu prijavljenih količina proizvođača sjemena, luka i lučica prema prijavnim listovima. Povjerenstvo će poslove kontrole izvršiti do 31.8.2022. godine. Povjerenstvo je dužno načelniku Općine podnijeti pisano izvješće najkasnije 5 dana nakon izvršene kontrole.
Članak 5.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za raspisivanje i provedbu Javnog poziva.


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.

Natrag