AKTUALNO

Pročitajte

Pozivamo mještane da Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja predlože kandidate zaslužne za postignute rezultate u prethodnoj 2021. godini. Javna priznanja, sukladno donesenoj Odluci Općinskog vijeća, dodjeljuju se mještanima Općine Donja Dubrava i drugim osobama, udrugama, ustanovama, trgovačkim društvima, pravnim osobama i vjerskim zajednicama za uspjehe u radu kojima pridonose razvoju, kao i ukupnom boljitku stanovnika Općine Donja Dubrava, pojedinih njezinih djelatnosti, ili u znak počasti ili zahvalnosti. Isto tako, ona se mogu dodjeljivati i državljanima drugih zemalja, županija, međunarodnih organizacija i organizacija drugih država ili njihovim tijelima. 
Nagrada za javno priznanje Općine Donja Dubrava za zahvalnicu iznosi 1.000,00 kn, a za plaketu 2.000,00 kn. 
Prijedlozi se podnose Povjerenstvu za dodjelu javnih priznanja općine Donja Dubrava preko pročelnice Upravnog odjela u zatvorenoj omotnici s napomenom „PRIJEDLOG ZA DODJELU JAVNOG PRIZNANJA OPĆINE DONJA DUBRAVA – NE OTVARAJ“ do 10.06.2022. godine. Odluka o dodjeli javnih priznanja općine Donja Dubrava za 2021. godinu bit će donesena na sjednici Općinskog vijeća, a uručenje će biti izvršeno na svečanoj sjednici


KLASA: 610-01/22-01/03
URBROJ: 2109-5-22-04
Donja Dubrava, 20.05.2022.


NAČELNIK
Marijan Varga


 

Natrag