Disable Preloader

Dobravčani u svijetu - upis

Ime i prezime:

Država, grad:

Tekst:


(Verifikacija) Upišite "petsto pedeset jedan" brojevima:Posljednji upis:


Elizabeta Marakovits
Austria, Neudau
13.7.2021. 11:06:19

Zivim vec skoro 50 godina u austriji, ali uvjek jos dodem rado doma kod moje familie.