Disable Preloader

O nama

Odbor za gospodarstvo

Ovaj odbor inicira gospodarski razvoj, predlaže prostor za gospodarske potrebe i procjene nekretnina, predlaže uvjete za prodaju i davanje u zakup imovine općine, organizira gospodarske teme te promidžbu poduzetnika Donje Dubrave.
Predsjednik: Vladimir Čituš
Članovi: Romeo Čituš, Kruno Karloci, Drago Mikulan, Zoran Horvat

Odbor za poljoprivredu(i Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda)

Ovaj odbor inicira poboljšanja za poljoprivredni razvoj, inicira i provodi razne aktivnosti oko rješavanja problema "zamjedbenih" ugovora, obavlja poslove uređenja poljskih putova te vrši procjene šteta od elementarnih nepogoda.
Predsjednik: Vedran Klarić
Članovi: Marinko Lisjak, Željko Fabić, Dejan Čižmešija, Ljiljana Magić, Mijo Matotek, Stjepan Miser, Daniel Rusak, Josip Sabol, Đuro Tišler

Odbor za zaštitu okoliša, turizam, uređenje mjesta i groblja

Ovaj odbor inicira prijedloge za zaštitu okoliša, predlaže revitalizaciju uništenih prirodnih dobara, inicira projekte za turistički razvoj, predlaže prostore za potrebe turističkog razvoja te surađuje sa turističkim zajednicama.
Predsjednik: Suzana Palavra
Članovi: Elizabeta Horvat, Nataša Vučenik, Irena Mikulan, Stjepan Lisjak, Ivan Strbad

Odbor za kulturu, sport i udruge

Ovaj odbor vrši koordinaciju aktivnosti i potreba između udruga, prati rad Dječjeg vrtića, koordinira zajedničke potrebe sa Osnovnom školom.
Predsjednik: Janja Kovač
Članovi: Gabrijela Detelj, Andrej Horvat, Darija Krušelj, Stanislav Žinić

Odbor za informiranje

Ovaj odbor organizira praćenje zanimljivih događaja u Općini te o njima obavještava javnost sredstvima javnog priopćavanja, uređuje list "Dobravske novine" te općinske web stranice.
Predsjednik: Koraljka Jakupak-Popović
Članovi: Marko Ljubek, Suzana Karloci Kvakan, Mladen Hunjadi

Odbor za općinsko poslovanje, popis birača i dodjela priznanja


Predsjednik: Marijan Pongrac
Članovi: Martina Detelj, Zlatko Haramija

Odbor za raspisivanje natječaja i odabir najboljih ponuda te nadzor i prijem izvršenih radova

Ovaj odbor, sukladno odlukama Općinskog vijeća, obavlja raspisivanje natječaja te prema Uredbi o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijedniosti vrši odabir najboljih ponuda.
Predsjednik: Josip Ribić
Članovi: Vladimir Čituš, Ivan Štefić, Nada Lisjak, Slobodanka Zvonar

Odbor za socijalna pitanja i ljude treće dobi

Ovaj odbor, sukladno odlukama Općinskog vijeća, obavlja raspisivanje natječaja te prema Uredbi o postupku nabave robe, radova i usluga male vrijedniosti vrši odabir najboljih ponuda.
Predsjednik: Mladen Haramija
Članovi: Ivan Đođ, Anita Fabić, Danijela Balog, Ružica Matotek

Odbor za branitelje

Svake kalendarske godine pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava koja se dodjeljuju n Dan Općine.
Predsjednik: Neven Lisjak
Članovi: Ivica Štefić, Vladimir Štefić, Marijan Hajdinjak, Pavao Švec

Odbor za turizam, prekograničnu suradnju i fondove EU

Svake kalendarske godine pokreće postupak za dodjelu javnih priznanja Općine Donja Dubrava koja se dodjeljuju n Dan Općine.
Predsjednik: Tatjana Posavec
Članovi: Marko Ljubek, Tatjana Marić, Ruža Matotek, Dina Zvonar