Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Jedinstveni upravni odjel
Poziv na javnu raspravu - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

REPUBLIKA HRVATSKA
Međimurska županija
Općina Donja Dubrava
Jedinstveni upravni odjel


KLASA: 350-01/20-01/04
URBROJ: 2109/05-21-47
Donja Dubrava, 23.9.2021.


Nositelj izrade Jedinstveni upravni odjel Općine Donja Dubrava temeljem članka 96. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19 i 98/19) objavljuje,


                           JAVNU RASPRAVU


o Prijedlogu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava (u daljnjem tekstu Prijedlog plana) Javni uvid o Prijedlogu plana trajat će 15 dana, od 27.rujna do 11.listopada 2021. godine Javno izlaganje o Prijedlogu plana održat će se 07. listopada 2021. godine  u  18.00 sati, u prostorijama Općine Donja Dubrava (Trg republike 13, 40328 Donja Dubrava). Izloženi materijal može se vidjeti radnim danom od 08:00 do 14:00 sati u prostorijama Općine Donja Dubrava – (Trg republike 13, 40328 Donja Dubrava) te na mrežnim stranicama Općine Donja Dubrava i Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije.
Poziva se javnost - sudionici u javnoj raspravi, da temeljem izlaganja i uvida u izloženi materijal svoje prijedloge i primjedbe na Prijedlog Plana, osim na javnom izlaganju, bilo upisom u knjigu javnog uvida ili u pisanom obliku, dostave najkasnije do 11. listopada 2021. na adresu Općine Donja Dubrava (Trg republike 13, 40328 Donja Dubrava).
Primjedbe koje nisu čitko potpisane s adresom predlagatelja ili su dostavljene poslije zakazanog roka, neće se razmatrati.


Provoditelj Javne rasprave
Jedinstveni upravni odjel,
Pročelnica Monika Žinić,mag.oec.Natrag