URBROJ: 2109/05-21-2
Donja Dubrava" />
Poziv za prijavu količina ljuka, lukovica i sjemenja - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

KLASA: 320-01/21-01/05
URBROJ: 2109/05-21-2
Donja Dubrava, 27.07.2021.


Temeljem donesene  Deklaracije o očuvanju i zaštiti „Dobravskog ljuka“ i članka 45. stavka 3. Statuta Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije broj 09/18, 4/20, 4/21), općinski načelnik raspisuje 


                                                               POZIV


za prijavu količina ljuka, lukovica i sjemenja  Sukladno zaključku Povjerenstva za provedbu Deklaracije o očuvanju i zaštiti „Dobravskog ljuka“, pozivaju se svi mještani Donje Dubrave koji proizvode sjeme, lukovice ili Dobravski ljuk, da količine prijave u ured Općine, najkasnije do 16.08.2021. godine.  Prijava će se vršiti na Prijavnom listu za potporu proizvodnje „Dobravskog ljuka“ u 2021. godini. Prijavni list koji treba ispuniti nalazi se u sklopu ovog Poziva ili se isti može podići i ispuniti u uredu Općine. Nakon utvrđivanja količina (ljuka, lukovica i sjemena), odredit će se iznos za poticaj sa ciljem povećanja proizvodnje. 


NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.


Prijavnica


Natrag