O provedbi postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine" broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18) i Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine" broj 64/08), kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša, obavještava se javnost da Općina Donja Dubrava pokreće postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za postupak izrade III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/05, 19/08, 3/15). Postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš traje 30 dana od datuma zaprimanja upita od strane javnopravnih tijela relevantnih za postupak, odnosno od 15.04.2021. do 15.05.2021.


U prilogu:
1. Odluka o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za potrebe III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava
2. Obrazac o ocjeni o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš za izradu III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava
3. Preslika Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Donja Dubrava
4. Grafički prilog – važeći PPUO - kartografski prikazi i odredbe za provedbu nalaze se na mrežnoj stranici Zavoda za prostorno uređenje Međimurske županije http://zavod.hr/prostorni-planovi-uredenja/ppuo


                                   NAČELNIK                                                                                          
                                   Marijan Varga


 


DOPIS_2_PRILOZI_OBRAZAC_OSPUO_III_ID_PPUO_Donja Dubrava Odluka o izradi III. izmjena i dopuna PPU ODLUKA o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš


Natrag