Počinje podjela plavih i žutih spremnika - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Naši vlasnici 12 JLS (Grad Prelog te Općine Kotoriba, Donja Dubrava, Donji Vidovec, Sveta Marija, Donji Kraljevec, Goričan, Belica, Dekanovec, Domašinec, Martijanec i Podturen) u suradnji sa PRE-KOM-om prijavili su se na EU projekt nabave spremnika za odvojeno sakupljanje korisnog otpada.  Nabavljeni spremnici vlasništvo su JLS i kućanstvima se dijele na besplatno korištenje. Plavi spremnik namijenjen je za odlaganje kartona, papira i tetrapaka, a žuti za odlaganje plastike i plastične ambalaže.  Staklena i metalna ambalaža će se i dalje sakupljati putem vreća, dok se vreće za papir, tetrapak i plastiku ukidaju. Veće količine plastike, papira i tetrapaka, ako ćete imati, a koje ne stanu u spremnik, korisnici mogu odložiti u vlastitu vreću koja mora biti otvorena tako da se lako vidi sadržaj vreće. Višak kartona/papira može se pripremiti za odvoz u rinfuzi, vezan špagom. Savjetujemo da ispražnjenu ambalažu od sadržaja spljoštite, kako bi zauzela što manje prostora u spremniku. Naša iskustva govore nam da u plavi spremnik stanu i do 3 dosadašnje vreće papira i terapaka, a u žuti spremnik do 3 dosadašnje vreće plastike. Za isporučene spremnike dobiti ćete jedan primjerak otpremnice i uputa za korištenje, dok po jedan primjerak otpremnice zadržava JLS i PRE-KOM.
Podjela spremnika ići će redoslijedom kako će JLS dobivati ugovore o preuzimanju imovine (spremnika) i zasada su dvije JLS dobile ugovore.
U Donjoj Dubravi tj. u našoj Općini spremnici će se dijeliti kućanstvima sutra, 27.04.2021. 
Podjela spremnika ići će od 8 do 17 sati, a dijeliti će ih više ekipa djelatnika PRE-KOM-a.


 Natrag