Online završna konferencija projekta „Evo me!“ - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U sklopu Završne konferencije projekta “Evo me!” UP.02.1.1.05.0113, ravnateljica Centra za pomoć u kući Međimurske županije, Frana Lana Kanoti, istaknula je važnosti usluge pomoći u kući starijim i nemoćnim osobama te ovakvih projekata gdje možemo doprijeti do ljudi koji nisu obuhvaćeni sustavom centra za socijalnu skrb ili kao privatni korisnici a naročito sada za vrijeme pandemije. Centar za pomoć u kući pruža usluge pomoći u kući na području cijele Međimurske županije te je najčešće jedina spona između izoliranih osoba i lokalne zajednice. Voditeljica projekta Marijana Breški istaknula je sve rezultate, aktivnosti i pozitivne utjecaje na lokalnu zajednicu . U drugom dijelu konferencije pročelnica Monika Žinić iz općine Donja Dubrava kao partner na projektu navodi svoje iskustvo sudjelovanja u aktivnostima projekta. 
Projekt “Evo me!” traje 30 mjeseci. Nadležno tijelo je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava a partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje i Centar za socijalnu skrb Čakovec, te općine Donja Dubrava, Donji Vidovec, Kotoriba, Pribislavec i Sveta Marija. Projekt sufinancira Europska unija u sklopu Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. – Zaželi – program zapošljavanja žena. Vrijednost projekta: 1.633.043,17 HRK (bespovratna sredstva) Udio sufinanciranja Europskog socijalnog fonda iznosi 85% (1.388.086,69 HRK), a Republika Hrvatska sufinancira 15% (244.956,48 HRK) Zaposleno je, osnaženo i educirano 8 žena koje su pružale pomoć i podršku starijim i nemoćnim osobama. Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda.


 Natrag