Započela obnova mrtvačnice - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Na prijedlog Odbora za zaštitu okoliša, uređenje mjesta i groblja započela je obnova mrtvačnice. Napravljen je Projekt obnove i okvirni troškovnik od strane projektanta Krunoslava Šarića, te je pokrenuti postupak jednostavne nabave. Ponuda je bila poslana na tri adrese, te objavljena na Internet stranicama Općine. Procijenjena vrijednost nabave iznosila je 150.000 kn bez PDV-a. Ponuditelj koji je dostavio ponudu je firma Termofas j.d.o.o. iz Ludbrega koja je zadovoljavala uvjetima nabave, te je izabrana kao izvođač radova. Kako je Ugovor sklopljen sa izvođačem, započela je i sama obnova.
Radovi koji će se odvijati na obnovi mrtvačnice su bojanje vanjskih zidova, obnova vanjskih postojećih čeličnih vratiju, zamjena drvenih vrata i prozora te kompletno preuređenje unutrašnjeg djela što uključuje proširenje same mrtvačnice, izrada novih križeva, zamjena unutrašnjih klupa te postavljanje pločica. Radovi koji će se odvijati do blagdana Svih svetih su samo vanjski, dok će se u narednom tjednu početi sa unutrašnjom obnovom.


Također je uređena površina ispred groblja na parkiralištu. Uredilo se postojeće bilje što je uključivalo čišćenje od oštećenih i osušenih grana te orezivanje zbog formiranja pravilnog habitusa biljke. Nabavile su se nove sadnice koje su posađene te se postavio geotekstil za pokrivanje tla. Radove na uređenju površina kod groblja izvodila je firma Ambijenti d.o.o. Čakovec. Vrijednost radova je iznosila 9.000 kn bez PDV-a.


Monika Žinić, mag.oec.
Privremena pročelnicaNatrag