U tijeku je obnova zidnih vješalica s ogledalima u Domu kulture Zalan - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U tijeku je obnova zidnih vješalica s ogledalima u Domu kulture Zalan. Prema troškovniku radovi su iznosili 51.000 kn, no prilikom same obrade došlo je do dodatnih troškova.
Nakon rastavljanja i detaljnog pregleda svih dijelova zidnih vješalica pronađeni je dio koji je služio kao metalni držač za kišobrane kojeg ima samo 1 komad, a ostalih 7 fali, te je dogovoreno da se ti preostali naruče za izradu prema postojećem uzorku.
Također će se drvene kutije za odlaganje kišobrana obložiti bakrenim posudama kao zaštita od mokrog. Cijena izrade držača za kišobrane i bakrenih posuda iznosi 2.300 kn.
Postojeća ogledala su jako oštećena, te smo tražili ponudu za nove i iznosi 680,00 kn za 2 komada.
Tako će ukupni trošak obnove zidnih vješalica iznositi 53.980 kn . Od toga Ministarstvo Kulture sufinancira sa 25.000 kn, dok će ostatak troškova pokriti Općina Donja Dubrava.


Monika Žinić, mag.oec.
v.d. pročelnicaNatrag