Oodluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

PU međimurska obavještava žitelje Međimurske županije kako je početkom travnja ove godine, temeljem članka 37. Statuta Međimurske županije i članka 3. Poslovnika o načinu rada župana Međimurske županije, a sukladno članku 13. Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije, župan Međimurske županije donio odluku o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave, drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama i blizini šume.


Ovom odlukom u razdoblju od 4. svibnja do 4. listopada 2020. zabranjuje se spaljivanje smeća, korova, suhe trave te drugih poljoprivrednih i šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe, kao i loženje vatre u šumama i blizini šume.


Nadzor nad primjenom ove zabrane, sukladno Zakonu o zaštiti od požara i Odluci o posebnim mjerama zaštite od požara na području Međimurske županije vrše ovlaštene službene osobe Policijske uprave, inspektori Državnog inspektorata, komunalno redarstvo lokalne samouprave te ovlaštene osobe vatrogasnih postrojbi.Natrag