Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti


Temeljem članka 24. stavak 1. Zakona o sustavu Civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15 i članka 43.Statuta Općine Donja Dubrava (Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 6/2013) načelnik Općine Donja Dubrava donosi

                           ODLUKU O IMENOVANJU STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE


Članak 1.
Stožer Civilne zaštite Općine Donja Dubrava je stručno, operativno i koordinativno tijelo koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i spašavanje kojima rukovodi općinski načelnik.
Stožer Civilne zaštite se aktivira kada se proglasi stanje neposredne prijetnje katastrofe i velike nesreće. U Stožer C.Z. Općine Donja Dubrava imenovan je načelnik Stožera C.Z i deset (10) članova.


Članak 2.
Načelnik Stožera Civilne zaštite Općine Donja Dubrava je zamjenik načelnika Općine Donja Dubrava Vladimir Čituš.


Članak 3.
Za zamjenika načelnika Stožera C.Z. imenuje se Vladimir Žinić, Trg Republike 16, Donja Dubrava.


Članak 4.
Za članove Stožera Civilne zaštite imenuju se:
1. Ladislav Soke, pročelnik Odjela za zaštitu i spašavanje PU Čakovec.
2. Ivan Štefić, pročelnik Općine Donja Dubrava
3. Marijan Hajdinjak, predstavnik Policijske uprave Međimurske
4. Vinko Čituš, član DVD-a Donja Dubrava
5. Terezija Hraščanec, predstavnik Crvenog križa.
6. Neven Lisjak, predsjednik UDVDR-a Donja Dubrava
7. Bernarda Miser, stomatološka ordinacija Donja Dubrava
8. Igor Mikor, predstavnik Doma zdravlja
9. Mirjana Ribić, ravnateljica Osnovne škole Donja Dubrava
10. Mijo Kolarić, predsjednik Nogometnog kluba Donja Dubrava


Članak 5.
Ova Odluka objaviti će se u „Službenom glasniku Međimurske županije“, a stupa na snagu osam dana od dana objave.
Klasa: 810-01/17-01/02
Ur.broj:2109/05-17-01/04
Donja Dubrava, 07.07.2017.NAČELNIK
Marijan Varga, dipl. krim.Natrag