Dobravske žive jaslice - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Zahvaljujući velikom trudu veterana UDVDRa Donje Dubrave, posebno njihovog člana Franje Lisjaka, Dobrava i ove godine na Badnjak i Božić ima žive jaslice. Svetu obitelj utjelovili su osnovnoškolci, a pastire članovi UDVDRa, u za to posebno sašivenim kostimima. Posebna atrakcije za mnogobrojne posjetitelje bile su životinje s imanja Franje Lisjaka. Neven Lisjak, predsjednik dobravskog ogranka UDVDRa zahvaljuje se i Marini Horvat na pomoći oko pripreme osnovnoškolske djece, Franji Lisjaku čije su životinje dio prikaza živih jaslica te svim članovima UDVDRa koji su sudjelovali u izradi štalice.Natrag