U poštanskom uredu uplate bez naknade - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U cilju pomoći mještanima Donje Dubrave oko plaćanja računa koje izdaje Općina Donja Dubrava (komunalna naknada ili komunalni doprinos, grobno mjesto ili drugo), zaključen je Ugovor o poslovnoj suradnji sa Hrvatskom poštom d.d. o besplatnom plaćanju. Ovim Ugovorom omogućeno je da u poštanskom uredu u Donjoj Dubravi svaki mještanin Donje Dubrave obavi plaćanje bez naknade.


Uz poštovanje


Marijan VargaNatrag