Članovi NK „Dubravčan“ čistili okoliš - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Kao i svake godine, članovi NK „Dubravčan“ krenuli su s proljetnim čišćenjem okoliša na zadanoj trasi između Donje Dubrave i Donjeg Vidovca. Prilikom čišćenja skupljena je prilična količina smeća koja je adekvatno zbrinuta. Ovim putem NK „Dubravčan“ poziva i ostale udruge da se pridruže proljetnom čišćenju za ljepši okoliš našeg mjesta.

Natrag