Sazvana 14. sjednica Općinskog vijeća - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Predsjednik općinskog vijeća Općine Donja Dubrava, Danir Vidović, je sazvao 14. sjednicu Vijeća koja će se održati u četvrtak, 28. ožujka 2013. godine u zgradi „Zalan“. Za dnevni red je predloženo 6 točki a možete ih pročitati u nastavku…


OPĆINSKO VIJEĆE KLASA:021-05/19-01/02 UR.BROJ:2109/05-19-01/01 Donja Dubrava, 22.03.2019.


Na temelju članka 58. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 15/2018.)


S A Z I V A M


14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Donja Dubrava za ČETVRTAK, - 28. OŽUJKA 2019. godine, u 19,00 sati u zgradi "Zalan" Za sjednicu predlažem sljedeći


DNEVNI RED:


1. Polugodišnje izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2018. godine 2. Aktualni sat 3. Usvajanje zapisnika s 13. sjednice Općinskog vijeća 4. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom R. Hrvatske za razdoblje 2018-2022. godina na području Općine Donja Dubrava za 2018. godinu 5. Izvješće GKP „Pre-kom“ Prelog o radu – gospodarenju otpadom na području Općine Donja Dubrava za 2018. godinu 6. Slobodna riječ.


U prilogu su dostavljeni materijali za točke 1, 3, 4 i 5 dok će se obrazloženje za ostale točke dnevnog reda dati na sjednici.


Molim vijećnike Općinskog vijeća da sjednici obavezno budu nazočni.


PREDSJEDNIK Damir Vidović

Natrag