Održana skupština „Štuka“ Donja Dubrava - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U subotu, 09.03.2019., SRD „Štuka“ Donja Dubrava je u svom domu, na obali Drave, održalo redovnu godišnju izvještajnu Skupštinu Društva. Osim članova društva Skupštinu su prisustvovali i zamjenik načelnika  Općine Donja Dubrava, Vladimir Čituš, predstavnici ostalih dobravskih udruga te predsjednici susjednih ribolovnih društava. Predsjednik dobravskih ribiča, Andrej Horvat istaknuo je u svom izvještaju o radu u minuloj godini brojne aktivnosti naših ribiča. Brojna natjecanja, radne akcije, sudjelovanje u gotovo svim događanjima u mjestu. Spomenuo da se pad stanovništva u našoj Općini  preslikao na brojnost članova u Društvu. Broja članova društva pada. Novopridošli, mladi ribiči, brojčano ne „pokrivaju“ umrle i one koji su odselili.

Na Skupštini su prihvaćeni svi podneseni izvještaji, a događaj je završio domjenkom za sve učesnike.

Natrag