Izvršena primopredaja radova na Domu kulture „Zalan“. - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

U nazočnosti djelatnika Konzervatorskog odjela u Varaždinu, Josipa Kovača – inspektora Ministarstva kulture i djelatnice Ive Golenko, nadzornog inženjera Armina Sovara te ispred izvoditelja radova Laura Krištofić izvršena primopredaja radova na Domu kulture „Zalan“.
Naime, temeljem Sporazuma Međimurske županije i Općine Donja Dubrava, ove godine počelo se sa obnovom vanjske stolarije na građevini Doma kulture „Zalan“. Temeljem provedenog natječaja poslove je dobila tvrtka „Dugan“ te obnovila sve prozore i ulazna vrata. Svi poslovi obavljeni su temeljem propisanih uvjeta Ministarstva kulture, u nadležnosti Konzervatorskog odjela u Varaždinu. Ukupna vrijednost radova iznosi 209.000,00 kuna, od čega je županija sufinancirala 100.000,00 kuna.


                     OPĆINSKI NAČELNIK
                     Marijan Varga   

Natrag