U pripremi 50. broj "Dobravskih novina" - Općina Donja Dubrava
Disable Preloader

Novosti

Općina Donja Dubrava izdaje pedeseti broj „Dobravskih novina“  te Vas pozivamo za dostavu rezultata i aktivnosti u prvom polugodištu 2018. godine kao i planove do kraja godine kako bi i Vaša Udruga/klub/ustanova bila dio novog broja novina. 
Navedene materijale i fotografije (najmanje dvije) DOSTAVITE NAJKASNIJE DO 03. SRPNJA 2018. GODINE (utorak) kako bi broj mogao izaći uoči Dana općine 13. srpnja 2018. - blagdan sv. Margarete. Tekst i popratne materijale pošaljete na naš e-mail: opcina-donja-dubrava@ck.htnet.hr ili osobno dostavite na CD-u ili USB-u u prostorije općine. Također,  molimo da za svoj tekst napišete odgovarajući naslov koji će odraziti sadržaj vašeg teksta.

Ujedno Vas molimo da nam do petka 29.06.2018. godine javite (telefonom ili e-mailom) aktivnost povodom obilježavanja Dana Općine radi izrade Programa pozivnice. 


S poštovanjem,

                                                          NAČELNIK
                                                          Marijan Varga, dipl. krim.

Natrag